Arvot ja toimintaperiaatteet

Teekkarispeksi ry:n arvot

Speksi ja kenelle se on suunnattu
Teekkarispeksi tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden päästä tekemään teatteritaidetta opiskelualasta, tasosta ja taustasta riippumatta.

Yhteisölliset arvot
Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme. Keskuudessamme vallitsee luottamus, reiluus, avoimuus ja ystävyys. Häirintää, syrjintää tai väkivaltaa emme hyväksy missään muodossa.

Mukaan pääseminen
Toimintaamme pääsee osallistumaan matalalla kynnyksellä. Pyrimme rakentamaan yhteisöä, johon uusien jäsenten on helppo päästä mukaan.

Oppiminen ja kehittyminen speksissä
Teekkarispeksi on paikka kasvaa ja kehittyä. Opimme yhdessä ja tekemällä. Annamme toisillemme tilaa ja tukea, jotta hekin voivat toteuttaa itseään ja laajentaa osaamistaan. Yhteisömme pyrkii kehittämään toimintaansa vuosi vuodelta, edellisistä vuosista oppien.

Teekkarispeksissä työskentely
Laatu toiminnassamme kumpuaa sen tekijöistä ja heidän hyvästä fiiliksestään. Teemme tasokasta ja viihdyttävää teatteria, mutta emme oman hyvinvointimme kustannuksella.

Teekkarispeksi ry:n turvallisemman tilan periaatteet

Johdanto
Turvallisempi tila on toimintatapa, jolla pyritään luomaan kaikille yhdenvertainen ja mukava paikka työskennellä ja viettää aikaa. Näiden toimintatapojen noudattamista odotetaan kaikilta Teekkarispeksin toimintaan osallistuvilta. Dokumentin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle turvallinen ja hyvä olo toimia omana itsenään Teekkarispeksi-yhteisössä.

Kaikkien Teekkarispeksin toimintaan osallistuvien tulee huomioida seuraavat asiat
Teekkarispeksin toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, seksismille, rasismille, kiusaamiselle ja syrjinnälle. Epäasiallinen käytös voi isojen eleiden ja kokonaisuuksien lisäksi kattaa myös pieniä toimintatapoja. Jos joku pyytää lopettamaan häiritsevän käytöksen, se täytyy lopettaa. Haluamme, että jokainen voi osallistua toimintaan omana itsenään ja kokea olonsa turvalliseksi.

● Jos näet tai koet epäasiallista käytöstä, sinulla on oikeus puuttua tilanteeseen.
● Kunnioita muita ja pyri huomioimaan yhteisön moninaisuus ja ihmisten erilaisuus. Vältä oletusten tekemistä toisista. Jokaisen identiteetti on hänen itsensä määriteltävissä. Pyritään siis lähestymään ja tutustumaan ihmisiin avoimin sekä ennakkoluulottomin mielin.
● Jokaisella on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja näitä oikeuksia tulee kunnioittaa. Ei tarkoittaa ei; älä häiritse ketään esimerkiksi sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla.
● Jos saat kritiikkiä omasta toiminnastasi, suhtaudu siihen rakentavasti. Rajojen vetäminen ei ole henkilökohtainen kritiikki, vaan turvallisuuskysymys. Ole valmis muuttamaan omia käyttäytymismallejasi tarvittaessa.
● Huomioi toisten erilaiset rajat ja kunnioita niitä. Käsittele arkoja aiheita
kunnioittavasti. Muista, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia.
● Pyri tunnistamaan ja tiedostamaan omat etuoikeutesi. Asia, joka tuntuu sinusta itsestäänselvältä, voi aiheuttaa haasteita muille. Etuoikeuksiin vaikuttavat ihmisten yksilöllisistä taustoista kumpuavat erot siinä, miten ympäröivä maailma ja yhteiskunta katsoo ja kohtelee heitä. Etuoikeuksia voivat olla esimerkiksi taloudellinen tilanne, terveys, kyvykkyys, etnisyys, sukupuoli ja valta-asema (esimerkiksi hallitus- tai muu vastuutehtävä).
● Mieti miten järjestämässäsi toiminnassa, ja sen viestinnässä otetaan huomioon esteettömyys ja saavutettavuus, esimerkiksi aistiyliherkkyydet.
● Anna toisille tilaa ja huolehdi siitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Hyväksy se, että kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä, ja että osallistumistapoja on monia. Kaikkien panos on arvokas.
● Kaikilla on oikeus saada palautetta tekemästään työstä. Kunnioitetaan ihmisten tekemää työtä ja annetaan palaute rakentavasti, Muistetaan myös kehua ja kiittää toisiamme. Rekrytointitilanteessa kirjataan perusteet valinnalle/hylkäämiselle.
● Ketään ei saa pakottaa toimintaan, jonka tämä kokee epämiellyttäväksi, uhkaavaksi tai ahdistavaksi. Ihmisten yksilöllisiä rajoja tulee kunnioittaa.
● Myötävaikuta toiminnallasi positiiviseen ilmapiiriin. Välitä siitä mitä toisille kuuluu, miltä heistä tuntuu ja miten sanasi ja tekosi vaikuttavat heihin. Muista, että luomme yhdessä Teekkarispeksistä turvallisen ja mukavan yhteisön.
● Ole armollinen itsellesi ja muille.

Mitä teen jos kohtaan epäasiallista käytöstä Teekkarispeksissä.

 1. Kerro tekijälle, että hänen tekonsa tai puheensa loukkaavat sinua tai jotain toista. Pyydä häntä lopettamaan. Ottaessasi asian puheeksi voit esimerkiksi:
  a. Nimetä teon.
  b. Perustella.
  c. Ehdottaa muutosta.
  d. Vedota turvallisen tilan periaatteisiin.
 2. Jos tuntuu, että et pysty sanomaan suoraan tekijälle tai loukkaava käytös ei muutu, voit ilmoittaa kiusaamisesta tai häirinnästä yhdenvertaisuusvastaavalle, hallituksen jäsenelle, tuottajalle tai muulle ryhmän vetäjälle, jonka kanssa voitte käsitellä asiaa yhdessä luottamuksellisesti. Yhdenvertaisuusvastaava on tukenasi, älä epäröi ottaa häneen yhteyttä.
 3. Yhdenvertaisuusvastaava voi järjestää tapaamisen asianomaisten kesken, sekä olla läsnä. Jos tapaus täyttää rikoksen tunnusmerkit, yhdenvertaisuusvastaava voi auttaa rikosilmoituksen tekemisessä. Yhdenvertaisuusvastaava voi ehdottaa yhdistyksen hallitukselle tekijän osallistumisen rajoittamisesta yhdistyksen toimintaan tai hänen erottamista.

Selvitä tilanteet asianosaisten kanssa, älä levittele tai suurentele muiden asioita.Halutessasi voit myös ohjata tai ottaa yhteyttä AYY:n häirintäyhdyshenkilöön.

Tämä dokumentti on vahvistettu Teekkarispeksi ry:n kokouksessa 22.9.2021. Dokumenttia päivitetään tarvittaessa yhdistyksen kokouksen päätöksellä.