Nyt on taas sen joka keväisen kysymyksen aika: mitä sinä aiot tehdä ensi kaudella speksissä? Oletko kenties jo miettinyt jotakin virkaa, tai onko vastaus kysymykseen vielä hämärän peitossa? Oli tilanne kumpi tahansa, voit lukea alta esittelyt Teekkarispeksin hallitus- ja toimihenkilöviroista pohdintasi tueksi! Jos jokin tehtävä kiinnostaa ja haluaisit kuulla siitä lisää, ota ihmeessä yhteyttä hallitukseen tai viran tämänhetkiseen hoitajaan!

Virkoihin voit hakea lähettämällä sähköpostia hallitukselle (hallitus@teekkarispeksi.fi) tai paikan päällä vaalikokouksessa. Vaalikokous on suunniteltu järjestettävän toukokuun puolivälin jälkeen, lopullinen päivä ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Hallitus

Teekkarispeksin hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa ja edustaa yhdistystä. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä ja rahastonhoitajasta sekä 2-6 muusta jäsenestä, joihin tyypillisesti lukeutuvat mm. produktion tuottajat. Tavallisesti puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja huolehtivat Speksin arjesta, kun tuottajat puolestaan pitävät huolta produktion pyörimisestä. Puheenjohtajan sekä vähintään puolen hallituksen jäsenistä on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen ja toimihenkilöiden toimikausi on 1.7.-30.6.

Puheenjohtaja

Johtaa hallituksen toimintaa, kutsuu kokoukset koolle ja johtaa puhetta niissä.

Puheenjohtajan tehtävistä tärkein on tehokas delegointi ja muiden toiminnan seuraaminen. Aikaisemmasta hallituskokemuksesta on tässä tehtävässä hyötyä.

Nyk. Kuura Parkkola

Sihteeri

Laatii pöytäkirjat kokouksista, ylläpitää speksin jäsenrekisteriä ja on yhteyshenkilönä muille rekistereille. Huolehtii tiedotuksesta yhdessä muun hallituksen kanssa jos hallituksessa ei ole erillistä tiedottajaa.

Nyk. Solja Lukka

Rahastonhoitaja

Huolehtii speksin taloudesta ja vakuutuksista, sekä huolehtii rahaliikenteestä ja laskuista. Vastaa budjetin valmistelemisesta kauden alussa ja tekee tilinpäätöksen toimikautensa lopuksi.

Nyk. Paula Autio

Tuottaja

Vastaa speksin ydintoiminnasta, eli tavallisesti produktiosta. Tuottajan virassa toimii yleensä 2-4 henkilöä. Kaikkien heistä ei tarvitse kuulua hallitukseen, joskin tämä helpottaa hallituksen ja tuottajien kommunikaatiota. Tuottaja pääsee olemaan produktion ytimessä ja näkee, kuulee ja kokee (lähes) kaiken mitä speksissä voi. Tuottajan tehtävässä on paljon vastuuta, toisaalta tuottajana pääsee myös näkemään kaiken sen riemun, mitä omalla työpanoksellaan pääsee toisille speksiläisille antamaan, mikä tekee tehtävästä vastuun arvoisen.

Nyk. Loviisa Luoma (Hallitus), Aaro Packalén (Hallitus), Eelis Ylönen, Kaisa Halmetoja, Jarkko Jalovaara, Oula Siljamo

Tiedottaja

Vastaa tiedonkulusta hallituksen ja jäsenistön välillä esimerkiksi viikkotiedotteiden, telegram-muistutusten ja muiden ilmoitusten muodossa.

Nyk. Pinja Heikkinen

Hallituksen jäsen x

Hallitukseen voi lähteä myös jossain muussa kuin yllä mainituissa virassa. Lisäjäsenenä voi tehdä esimerkiksi tiedotusta tai osallistua yhdistyksen toimintaa tai brändiä kehittäviin projekteihin. Tehtävässä motivaatio on avainasemassa.

Nyk. Ilari Ojakorpi

Toimihenkilöt

Yhdistys tai sen hallitus voivat nimetä erityisiä tehtäviä varten hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Toimihenkilövirat ovat hallitukseen verrattuna tehtäviltään vapaammin määriteltävissä. Alla on muutamia esimerkkejä aiemmilta vuosilta. Työmäärät vaihtelevat tehtävittäin. Toimihenkilöillä on runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa siihen kuinka he tehtäväänsä tekevät.

ATK-vastaava

Vastaa speksin nettisivujen sekä intran teknisestä ylläpidosta ja avustaa produktion nettisivujen ja muun yhdistyksen tietotekniikan kanssa.

Nyk. Antti Virtanen

Tekniikkavastaava

Huolehtii speksin tekniikasta ja vastaa vuokraustoiminnasta, järjestää speksin tekniikkaa ja teknikoita keikoille. Vastaa hankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä hallituksen kanssa.

Nyk. Kuura Parkkola, Ilari Ojakorpi

Arkistovastaava

Ylläpitää, uudistaa ja kehittää speksin arkistointia, sekä toimii yhteyshenkilönä AYY:n arkiston suuntaan. Tarvitaan sekä tarpeistosta että digiarkistosta huolehtimiseen

Impro(keikka)vastaava

Rekryää ja organisoi speksin monitaitureita keikoille improamaan, laulamaan tai vaikka promoamaan sekä huolehtii keikkapyynnöistä. Huolehtii improajien keikkatreeneistä, ylläpitää speksin improkulttuuria ja osallistuu halutessaan syksyn improkurssien järjestämiseen.

Interspeksuaalivastaava

Toimii linkkinä Teekkarispeksin ja muiden speksien välillä, pitää yhteyttä muihin ja järjestää interspeksuaalista toimintaa, esimerkiksi yhteislähtöjä katsomaan muita speksejä. Voi toimia tuottajien apuna Teekkarispeksin kiertueiden järjestelyissä kontaktoimalla kyseisten paikkakuntien speksejä.

Puvustovastaava

Vuokraa, korjaa ja valokuvaa speksin kätköistä löytyviä kymmeniä hienoja pukuja.

Rekryvastaava

Suunnittelee ja toteuttaa erityisesti syksyllä rekrytointitapahtumia yhdessä tuottajien kanssa. Huolehtii Teekkarispeksin näkyvyydestä/rasteista AYY:n ja Aallon tapahtumissa (Aalto Party, Otasuunnistus, Talvipäivä). Toimii uusien speksiläisten tukena ja huolehtii, että mahdollisimman moni löytää speksin ja lähtee täysillä mukaan.

Nyk. Iiris Vuorialho

Tanssivastaava

Vastaa Teekkarispeksin tanssitoiminnasta. Organisoi tanssikurssit ja muut speksin tanssitunnit. Ottaa vastaan pyyntöjä tanssikeikoille, rekryää ja treenauttaa tanssijat ja hoitaa käytännön järjestelyt tai delegoi työtä muille halukkaille.

Yrityssuhdevastaava

Huolehtii speksin yritysyhteistyöstä ja markkinoinnista yritysten suuntaan ja hankkii tiiminsä kanssa speksille pääomaa sponsorisopimusten ja mainosten muodossa.

Nyk. An Cong

Somevastaava

Huolehtii speksin näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa kuten Instagramissa ja Facebookissa, voi halutessaan toimia keväällä produktion markkinointitiimin apuna.

Tapahtumavastaava

Vastaa Teekkarispeksin vapaamuotoisten tapahtumien järjestämisestä, toimii halutessaan hallituksen apuna erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Voi oman kiinnostuksensa mukaan myös laajentaa Teekkarispeksin tapahtumakirjoa.

Rappiovastaava

Huolehtii kerhotilastamme Rappiosta. Hoitaa tilan kulkuoikeuksia ja vastaa sen siisteydestä mm. järjestämällä Rappion siivouspäiviä. Voi kehittää kerhotilaa kiinnostuksensa mukaan.

Toiminnantarkastaja

Hallituksen lisäksi yhdistyksellä täytyy olla 2 varsinaista ja 2 varatoiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajat käyvät yhdistyksen kirjanpidon läpi toimikauden jälkeen ja laativat sen pohjalta toiminnantarkastuskertomuksen jossa arvioidaan hallituksen hallintotapaa ja kirjanpidon asianmukaisuutta. Yhdistystoiminnan tuntemus on toiminnantarkastajan tehtävissä tarpeen.

Jotain Muuta?

Tämä lista on suuntaa antava, ja jos tuntuu siltä että haluat tehdä jotain aivan muuta tai keksiä uuden viran, on siihenkin mahdollisuus. Ota yhteyttä hallitukseen ja kerro heille millaisessa erityisessä tehtävässä haluaisit auttaa.

Hallitus odottaa innolla kysymyksiä ja hakemuksia! Kuulisimme mielellämme suunnitelmistasi jo ennen vaalikokousta!

Kevätaurinkoisin terveisin,

Teekkarispeksin hallitus