Teekkarispeksi 2022 tulee ensi keväänä! Kokoillan musikaalin teko on jo täydessä vauhdissa, ja joihinkin vastuutehtäviin tarvitaan vielä motivoituneita tekijöitä.

Alla on lueteltu kaikki speksiproduktion pomoroolit. Yliviivattuihin on jo löytynyt tekijät, mutta ehkäpä juuri sinä sopisit vielä mukaan tekemään jotain näistä!

Kaikki heränneet kysymykset ja hakemukset voit esittää tuottajille:

Ilari Ojakorpi, Oskari Ojala ja Sofia Tynkkynen

tuottajat@teekkarispeksi.fi

Alla on lueteltu Teekkarispeksiin 2022 haettavat pomoroolit ja niiden vastuualueet. Jos koet, että rooliisi voisi sopia myös toista vastuualuetta, tai haluaisit pilkkoa määriteltyä vastuualuetta useammalle pomolle, mainitse siitä hakemuksessasi. Vastuut ovat myös muokattavissa tilanteen mukaan.

Lue alla oleva teksti, “Mitä on pomous?”, ja lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen tuottajat@teekkarispeksi.fi tai kysy meiltä lisätietoja! Jos mietit jo aikataulujasi, olemme arvioineet niitä karkeasti roolien kuvauksissa. Käsikirjoituksen läpiluku tapahtuu la 13.11.2021, ja näytökset sekä kiertueet maalis-huhtikuussa. Treenikausi sijoittuu läpiluvun ja näytösten väliin. Joululoman voit pitää vapaana (paitsi jos sinulla on vastuissasi sovitusta, sanoitusta tai koreografiointia juuri silloin).

Lavastus

 • Lavastuspomo rekrytoi lavastustiimiin ja organisoi lavastuksen toteutuksen.
 • Vastuualueet: Isojen lavasteiden suunnittelu, hankinta ja toteutus
 • Mukana suunnittelemassa speksin visuaalista ilmettä
 • Aikaikkuna: Suunnittelun voi aloittaa jo syksyllä käsikirjoituksen valmistuessa. Suurin osa lavasteiden rakentamisesta ja hankkimisesta tapahtuu tammi – maaliskuun aikana. Lavastus voi avustaa näyttämömestaria näytöskauden aikana.

Rekvisiitta

 • Rekvisiittapomo rekrytoi rekvisiittatiimin ja organisoi rekvisiitan toteutuksen.
 • Vastuualueet: Rekvisiitan eli pienten näyttämöllä nähtävien esineiden, kuten aseiden suunnittelu, hankinta ja toteutus
 • Mukana suunnittelemassa speksin visuaalista ilmettä
 • Aikaikkuna: Suunnittelun voi aloittaa jo syksyllä käsikirjoituksen valmistuessa. Suurin osa tekemisestä sijoittuu tammi-maaliskuulle.

Maskeeraus

 • Maskeerauspomo rekrytoi maskeeraustiimin ja organisoi maskeerauksen toteutuksen.
 • Vastuualueet: Näyttämömaskien ja -kampausten suunnittelu ja toteutus
 • Aikaikkuna: Suunnittelun voi aloittaa jo läpiluvun jälkeen, maskien harjoittelu ja toteutus tapahtuu läpäri- ja näytöskaudella.

Puvustus

 • Puvustuspomo rekrytoi puvustustiimin ja organisoi näyttelijöiden sekä tanssijoiden lavapukeutumisen toteutuksen.
 • Vastuualueet: Puvustuksen suunnittelu, pukujen hankinta ja toteutus
 • Mukana suunnittelemassa speksin visuaalista ilmettä
 • Aikaikkuna: Suunnittelun voi aloittaa jo syksyllä käsikirjoituksen valmistuessa, valmista pitää olla ennen näytöskautta. Näytöskauden aikana ylläpito/korjaukset.

Ääni

 • Äänipomo rekrytoi äänitiimin ja vastaa siitä että speksi kuuluu, eli speksin äänen teknisestä toteutuksesta.
 • Äänitiimiin tarvitaan päämiksaaja, monitorimiksaaja sekä poskimikkimiksaaja.
 • Vastuualueet: Miksaaminen, treeninauhoitteiden äänitys, mahdolliset erikoistehosteet, tallenteen miksaus
 • Aikaikkuna: Suunnittelu alkaen läpiluvusta, harjoitusbiisitallenteiden äänitys esimerkiksi tiivarissa, äänten kasaus ja miksaaminen näytöskaudella ja läpäreissä, tallenteen miksaus näytöskauden jälkeen.

Valo

 • Valopomo rekrytoi valotiimin ja vastaa siitä että speksi näkyy. Tämä tarkoittaa speksin valaistuksen suunnittelun ja toteutuksen ohjaamista. 
 • Vastuualueet: Valojen ohjelmointi, projektoinnit, visuaaliset efektit
 • Aikaikkuna: Suunnittelu ja ohjelmointi alkaen läpiluvusta, valojen kasaus ja ajo näytöskaudella sekä läpimenoisssa.

Bändi

 • Maestro vastaa speksin musiikillisesta toteutuksesta. Tämä tarkoittaa speksibändin rekrytoimista, organisointia ja johtamista. Usein maestroja on 2 ja he toimivat yhteistyössä.
 • Vastuualueet: Bändin harjoituttaminen, bändin erityismusiikkien (2.oms biisit ja muut) kehittäminen, bändin johtaminen läpäreissä ja näytöksissä
 • Maestro voi halutessaan osallistua biisikoordinointiin.
 • Aikaikkuna: Bändin rekrytointi ja biisivalinnat läpilukuun mennessä, bändin johtaminen treenikaudella ja näytöksissä.

Tanssi / koreo

 • Tanssipomo rekrytoi, johtaa ja harjoituttaa tanssijoita sekä organisoi koreografioiden toteutuksen. Usein tanssipomoja on 2 ja he toimivat yhteistyössä.
 • Tanssipomo voi halutessaan osallistua biisikoordinointiin.
 • Aikaikkuna: Tanssijoiden ja koreografien rekrytointi läpilukuun mennessä, tanssijoiden harjoitukset ja koreografioiden teko treenikaudella, näytökset.

Apuohjaaja

 • Apuohjaaja on ohjaajan oikea käsi ja näyttelijöiden pomo. Apuohjaaja on mukana näyttelijöiden valinnoissa, toimii kuiskaajana sekä tarvittaessa näyttelijöiden sijaisena harjoituksissa.
 • Apuohjaajan roolin sisällöstä voidaan sopia tarkemmin ohjaajan kanssa.
 • Aikaikkuna: Näyttelijöiden valinnat läpilukuun mennessä, näyttelijöiden harjoitukset treenikaudella, läpärit, näytöskausi.

Biisikoordinaattori

 • Biisikoordinaattori organisoi biisivalintatiimin, joka suunnittelee yhdessä speksin musiikillisen maailman.
 • Biisivalintatiimiin saavat halutessaan osallistua ohjaaja, apuohjaaja, käsikirjoittajat, maestrot, tanssipomot, sovituspomo sekä sanoituspomo.
 • Huolehtii biisitiimien eli biisikohtaisten sovittajien, sanoittajien sekä koreografien muodostamisesta.
 • Biisikoordinaattorin tehtävät painottuvat syksylle, joten se kannattaa todennäköisesti  yhdistää johonkin muuhun rooliin.
 • Aikaikkuna: biisivalinnat ja biisitiimien muodostaminen läpilukuun mennessä,, sovitusten, sanoitusten ja koreografioiden ajoissa valmistumisesta huolehtiminen.

Sovitus

 • Sovituspomo rekrytoi sovittajat, organisoi sovitukset ja huolehtii sovitusten valmistumisesta aikataulussa.
 • Voidaan yhdistää näppärästi biisikoordinaattori-rooliin.
 • Aikaikkuna: sovittajavalinnat läpilukuun mennessä, biisien jako sovittajille, sovitusten valmistumisesta huolehtiminen treenikaudella.

Sanoitus

 • Sanoituspomo rekrytoi sanoittajat, organisoi sanoitukset ja huolehtii sanoitusten valmistumisesta aikataulussa.
 • Voidaan yhdistää näppärästi biisikoordinaattori-rooliin.
 • Aikaikkuna: sanoittajavalinnat läpilukuun mennessä, biisien jako sanoittajille, sanoitusten valmistumisesta huolehtiminen treenikaudella.

Hupi

 • Hupipomo rekrytoi hupitiimiläiset sekä suunnittelee ja valmistaa yhdessä hupitiimin kanssa ateriat produktion yhteisiin tapahtumiin, läpimenoihin ja treeniviikonloppuihin.
 • Aikaikkuna: treeni- ja näytöskausi; koko produktion tapahtumat

Näyttämömestari

 • Näyttämömestari on olennainen osa esityksien onnistumista: näyttämömestari tietää, missä mikäkin tavara on ja mitä seuraavaksi tapahtuu.
 • Vastuualueet: pakettiauton ja bussin pakkauksen, roudauksen ja lavasteiden pystyttämisen ohjaus ja koordinointi, turvallisuuden varmistaminen lavalla ja sen takana, lavasteiden paikoista huolehtiminen näytöksen aikana, kohtausvaihdoissa auttaminen sekä yhteistyö tekniikan kanssa.
 • Usein näyttämömestarin työ on jakautunut erikseen taiteelliselle ja tekniselle näyttämömestarille.
 • Aikaikkuna: pääasiallisesti läpärit ja näytöskausi

Yrityssuhteet

 • Yrityssuhdepomo huolehtii produktion rahakirstun täydentämisestä, eli etsii tiiminsä kanssa produktiolle yhteistyökumppaneita esimerkiksi käsiohjelma- ja näyteltyjen mainosten muodossa.
 • Vastuualue: Vastaa sponssien keräyksen koordinoinnista.
 • Aikaikkuna: Tiimi aloittaa työnsä jo syys-lokakuussa ja mainokset ovat hankittuna tammi-helmikuuhun mennessä.

Markkinointi / Some

 • Markkinointipomo rekrytoi muut markkinointitiimin jäsenet ja vastaa tiiminsä kanssa produktion näkyvyydestä yleisölle ja uusille potentiaalisille speksiläisille. 
 • Vastuualueet: Koordinoi mainosjulisteiden levitystä, mainostaa speksiä erilaisilla sähköpostilistoilla sekä lehdissä, vastaa somemarkkinoinnista yhdessä sometiimin kanssa ja pitää yllä mediayhteistyötä.
 • Markkinointi- ja somevastuita voi myös jakaa usealle henkilölle.
 • Markkinointiimi toimii tiiviissä yhteistyössä potentiaalisten valokuvaajien ja taltioijien kanssa. 
 • Vastaa siitä, että kaikki näytökset ovat loppuunmyytyjä mieluusti jo helmikuussa.
 • Aikaikkuna: alkusyksystä näytöskauden loppuun

Graafikko / AD

 • AD-pomo rekrytoi AD-tiimiläiset ja suunnittelee grafiikan mainoksiin ja käsiohjelmiin.
 • Vastuualueet: julisteiden, käsiohjelman ja pääsylippujen sekä mahdollisen muun materiaalin suunnittelu ja koordinointi 
 • Aikaikkuna: läpiluvusta näytöskauden alkuun suurimpina deadlineinä ovat lippunmyynnin aukeaminen ja käsiohjelman tuottaminen muutamaa viikkoa ennen näytöskautta, mahdollisesti jotain pientä näytöskauden aikana.

Jotain pientä

 • Jotain pientä -tiimi voi rientää hätiin aina, kun jossain osa-alueessa tai niiden ulkopuolella ilmenee tarvetta. 
 • Jotain pientä voi olla jotain hyvin tärkeää!
 • Aikaikkuna: paikalla kun pitää tehdä “jotain pientä” treeni- ja näytöskaudella

Taltiointi / Valokuvaus

 • Taltiointipomo vastaa siitä, että speksinäytös taltioidaan, ja että näytöksistä, läpimenoista ja tapahtumista (=produktiolaisista) otetaan kuvia.
 • Valokuvaajat ja taltioijat voivat olla eri tai samoja henkilöitä, joten roolia voi mukauttaa omien preferenssien mukaan.
 • Taltioijat toimivat tiiviissä yhteistyössä markkinointi- ja somehenkilöiden kanssa.
 • Speksinäytöksistä tarvitaan myös behind the scenes -materiaalia.
 • Aikaikkuna: Läpiluvusta ja treenikaudelta muistoja ja kuvamateriaalia, näytöksistä kuva- ja videomateriaalia, sekä taltiointi.

Kiertueblondit

 • Kiertueblondien tehtäviin kuuluu kiertueohjelman järjestäminen ja mahdollisesti  kiertueelle osallistuvien speksiläisten hauskuuttaminen.
 • Vastuualueet: yhteyshenkilönä kiertuepaikkakunnille toimiminen, majoitusten, ruokien ja bileiden järjestäminen, kiertueilmoittautumisen järjestäminen ja kiertuebussin ohjelman suunnittelu
 • Aikaikkuna: Kiertueet maalis-huhtikuussa

Lipunmyynti

 • Vastaa lipunmyynnin teknisestä puolesta sekä ryhmälippujen järjestelystä.

Mitä on pomous?

Tämän lyhyen dokumentin tarkoituksena on hieman valaista, mitä on pomous. Pomon tehtävät ja vastuut vaihtelevat osa-alueittain, mutta jotkin asiat ovat kaikille pomoille yhteisiä. Jos haluaisit kuulla enemmän jonkin tietyn osa-alueen pomon tehtävistä voit kysellä asiasta lisää tuottajilta. 

Pomon ensimmäinen tehtävä on rakentaa itselleen tiimi, joka toteuttaa ne tehtävät, jotka kuuluvat osa-alueelle. Tämä hakuprosessi vaihtelee hieman osa-alueittain, mutta olisi hyvä jo rekrytointivaiheessa jutella tulevien speksiläisten kanssa ainakin siitä, millä aikavälillä osa-alue tekee töitä, kuinka paljon aikaa produktion tekemiseen kuluu sekä kysellä hieman, mitä hakija on aikaisemmin tehnyt. Teekkarispeksissä emme vaadi ennalta olevia taitoja, muutamaa osa-aluetta lukuun ottamatta, mutta pomona on hyvä tietää mikä on oman tiimin taitotaso.

Jotta produktion valmiiksi saaminen ei jää ensi-iltaa edeltävän yön pikkutunneille, on tärkeää, että osa-alueella on selkeä aikataulu, ja kukin osa-alueesta tietää mitkä ovat hänen tehtävänsä ja vastuunsa. Pomona vastaat, että tällainen aikataulu on ja siitä pidetään kiinni. On hyvä muistaa, että vaikka omat takarajat eivät olekaan ensi-iltana, saattavat myöhästymiset pidätellä jonkun muun osa-alueen toimintaa. Tähän liittyy myös uusien tekijöiden ohjaaminen ja neuvominen, jotta heillä olisi kaikki tieto ja työkalut tehdä osansa parhaansa mukaan. 

Yleensä pomo on loppukädessä vastuussa siitä miltä oman osa-alueen lopullinen panos tulee näyttämään, mutta koska speksiä tehdään yhdessä on muiden tiimiläisten ideoiden kuunteleminen ja kunnioittaminen olennaista. 

Lisäksi pomon tehtävänä on toimia tiedonlähteenä tuottajille ja ohjaajalle siitä, mitä osa-alueen sisällä tapahtuu, sekä viedä tietoa osa-alueelle niin tuottajilta ja ohjaajilta kuin myös muilta osa-alueilta. On myös tärkeää huolehtia, että osa-alueen sisäinen kommunikaatio toimii. 

Vaikka kaikki edellämainittu on olennaista, ja jokaisen panos tarvitaan produktion valmiiksi saamiseen ja lopulta katsojille esitettäväksi, on kuitenkin pomon tärkein tehtävä huolehtia siitä, että jokaisella osa-alueen jäsenellä on hauskaa ja turvallista produktiota tehdessä. Pomo edesauttaa oman osa-alueensa ryhmäytymistä sekä keskenään että toivottavasti myös muun produktion kanssa.