Teekkarispeksin vuosikokous järjestetään Rappiolla (Jämeräntaival 1A) 22.11.2016 klo 18:00. Kokouksessa käydään läpi viime toimikauden toimintaa ja tutkitaan tämän kauden suunnitelmaa, sekä tavallisesta poiketen myös toivottavasti hyväksytään yhdistykselle merkkiohjesäännöt. Niiden avulla tehdään rakkaista Veijoistamme yhdistyksen virallisia ansiomerkkejä ja otetaan käyttöön myös uudet ansiomerkit, hopeinen ja kultainen nappi. Niille hallitus on kaavaillut seuraavanlaisia speksejä:

Hopeinen nappi myönnetään ansioituneesta Teekkarispeksin toimintaa edistäneestä työstä. Kultainen nappi myönnetään huomattavista ansioista yhdistyksen toiminnassa. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää hallitus. Ansiomerkit jaetaan yhdistyksen vuosijuhlatapahtumassa tai muussa merkittävässä tilaisuudessa, jossa läsnä on huomattava määrä yhdistyksen jäseniä.

Toivoisimme ehdotuksia edellä mainittuja ansiomerkkejä ansaitsevista henkilöistä perusteiden kera hallituksen mailiin speksi-hallitus@list.ayy.fi. Merkit eivät kerenneet speksisitseille, mutta hallitus miettii, palkittaisiinko joitakin ansioituneita yksilöitä vielä jossakin kuluvan kauden tulevista tapahtumista. Tästä lisäinfoa myöhemmin.

Vuosikokouksen esityslista on seuraavanlainen:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta
 4. Ääntenlaskijoiden valinta
 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Ilmoitusasiat
 8. Kauden 2014-2015 tilinpäätöksen esittely
 9. Kauden 2014-2015 toimintakertomuksen esittely
 10. Toiminnantarkastajien lausunto
 11. Kauden 2014-2015 tilinpäätöksen vahvistaminen
 12. Vastuuvapauden myöntäminen kauden 2014-2015 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 13. Kauden 2015-2016 toimintasuunnitelman käsittely
 14. Kauden 2015-2016 talousarvion käsittely
 15. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus
 16. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
 17. Merkkiohjesäännön hyväksyminen
 18. Muut esille tulevat asiat
 19. Kokouksen päättäminen

 

Hallitus toivottaa kaikki tervetulleiksi kokoukseen!